Detroit Bureau on Twitter

Kia Attempts to Take over Paris Motor Show » 2015 Kia Rio

The 2015 Kia Rio debuts at the Paris Motor Show. The maker will have 23 vehicles on display at the show.

The 2015 Kia Rio debuts at the Paris Motor Show. The maker will have 23 vehicles on display at the show.


Leave a Reply